Privacy Verklaring Apotheek Zeeburg – Apotheek Zeeburg – Amsterdam

Apotheek Zeeburg

Bij Apotheek Zeeburg bieden wij u graag persoonlijke aandacht om u optimaal te ondersteunen bij het gebruik van geneesmiddelen. Stel uw vraag aan een van onze assistentes of maak een afspraak met de apotheker. Op onze website kunt u eenvoudig 24 uur per dag een herhaalrecept aanvragen. Daarnaast vindt u een uitgebreid aanbod aan informatie over geneesmiddelen, gezondheid en zelfzorg.

Oostelijke Handelskade 1025-1027
1019 BW Amsterdam

Tel: 020-4197393

Fax: per 1 mei 2023 maken wij geen gebruik meer van de fax

E-mail: assistentapotheekzeeburg@ezorg.nl

E-mail voor vragen aan de apotheker: info@apotheekzeeburg.nl

Privacy Verklaring Apotheek Zeeburg

1. Algemeen

Om goede farmaceutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij, Apotheek Zeeburg te
Amsterdam, uw contactgegevens en farmaceutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de
bepalingen over de geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen
gebruiken voor het verlenen van farmaceutische zorg en de bijbehorende administratie en
dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens
zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw
gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.
Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals: huisartsen, apotheken,
ziekenhuizen, fysiotherapeuten, lab (labwaarden) etc. Dit doen wij via beveiligde systemen en
alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als
gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook
weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is
voor het uitvoeren van hun taken.
Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij
telefoongesprekken op. Deze gesprekken worden na 13 maanden verwijderd.
Voor uw en onze veiligheid worden camerabeelden vastgelegd. Deze beelden worden na
maximaal 4 weken weer verwijderd. Bij (vermoeden van) een misdrijf dragen we deze beelden
over aan de politie.
Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze
informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen
duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wij en onze leveranciers
verwerken uw gegevens alleen binnen de EU. Alle leveranciers van systemen en diensten die
wij inschakelen, gebruiken uw gegevens ook niet voor commerciële doeleinden. Wij bestellen
in sommige gevallen GDV (geïndividualiseerde distributievormen, baxter) bij een andere
apotheek op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Ook hebben wij contracten met uw
zorgverzekeraar op basis waarvan wij onder meer uw declaraties doorsturen. Wij maken
gebruik van een track & trace systeem per sms of e-mail zodat u weet wanneer uw medicatie
klaarstaat of om buiten openingstijden uw medicatie uit het kluisje op te halen.
Ten behoeve van zorgonderzoek- en verbetering kunnen wij uw gegevens ook doorsturen
naar derden (bijvoorbeeld klantervaringsonderzoek). Dit doen wij alleen met uw
uitdrukkelijke toestemming.
Wij passen beveiligingsmaatregelen volgens de NEN7510 – een standaard voor
informatiebeveiliging in de zorg – toe. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht
gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat
bij de Autoriteit Persoonsgegevens en indien van toepassing aan de betrokkenen.

2. Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen
heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het
voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als
uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Houd u er ook rekening mee dat
wij sommige gegevens volgens de wet moeten bewaren (bijvoorbeeld recepten voor de duur.

van 15 jaar en declaraties voor de duur van 7 jaar). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u
hierover contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.

3. Klachten

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen,
neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. Zijn/haar naam en e-mailadres staan op onze website. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming
niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Apotheek Zeeburg
Oostelijke Handelskade 1025
1019BW Amsterdam
assistentapotheekzeeburg@ezorg.nl
Functionaris voor de Gegevensbescherming
Lisa Jonker, lisa.jonker@qarebase.nl, 035 623 3011